IMG_9879

Szabó Hilda

angol, magyar, olasz, spanyol nyelvoktató

Kiemelt információk

haladó kezdő középhaladó társalgás újrakezdő

Angol, olasz és spanyol nyelvet tanítok, valamint magyart mint idegen nyelvet angol vagy olasz közvetítőnyelvvel. Immár több évtizedes nyelvtanári tevékenységem alatt nagyon sok tanulót kísértem végig egy-egy nyelv és a hozzá tartozó kultúra megismerésének izgalmas, kihívásokkal és sikerélményekkel teli útján. Hosszabb ideig éltem vonatkozó nyelvterületeken, ahol tanultam az ùj nyelvet és tanítottam valamelyik “régit”. Jelenleg is visszajárok egy olaszországi egyetemre vendégoktatónak. Szakterületem a nyelvtanítás módszertana.

Mi lenne hát az a módszer, ami elvezet a célhoz? Annyi módszer létezik, ahány tanuló van. A siker kulcsa megtalálni mindenki egyéniségének, képességeinek, korának, a lelki beállítottságának legjobban megfelelőt. A cél pedig a nyelv magabiztos, célravezető használata valódi élethelyzetekben; a folyékony eredményes kommunikáció. A beszédfolyamatosság mellett ugyanúgy célunk a nyelvhelyesség és a nyelvi pontosságra való törekvés.   

A közösen megtervezett rugalmas tanulási programunkat jó hangulatù, pozitív légkörű, stresszt nem ismerő órákon valósítjuk meg. 

Tanár és tanuló együtt megtaláljuk az utat, hogy a nyelvtanulás ne csak feladat, hanem  igazi örömforrás legyen.