TormaK2021

Torma Katalin

magyar, perzsa nyelvoktató

Kiemelt információk

MID orvosimagyar

Nyelvtanítási pályafutásomat iranisztika szakos egyetemi hallgatóként kezdtem 2008-ban. A perzsául tanulni vágyók, változatos okokból kezdenek ezzel a kevésbé népszerű, de annál izgalmasabb nyelvvel foglalkozni, így tanárként elég hamar beláttam, hogy a tananyagot és a tanítási módszert minden esetben a nyelvtanuló céljaihoz kell igazítani. Nálam az első kérdés az, hogy mi a célod, miért akarod ezt a nyelvet megtanulni. Meggyőződésem, hogy egy nyelv ismerete önmagában nem sokat ér, ezért óráimon mindig országismereti és kultúrtörténeti kérdésekre is kitérek, melyek segítségével a perzsa hétköznapok, szokások közelebb kerülnek a nyelvtanulóhoz.

2012-ben kezdtem el a magyart mint idegen nyelvet oktatni perzsa anyanyelvűeknek, perzsa közvetítő nyelvvel. Az utóbbi időben a magyart mint idegen- és mint származásnyelvet angol közvetítőnyelvvel is tanítom.